Tak til
 


  
15/06 2018

Valdemarsfest i Ebeltoft Kirke fredag d. 15/6 kl. 19

Den 15. juni er som bekendt Valdemarsdag, og i år er det Dannebrogs 799-års fødselsdag. Deltag i Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke og efterfølgende fejring i Marinestuen, Stockflethsvej. Traditionen tro indledes Valdemarsfesten med en Festgudstjeneste, hvor den store flag-/faneborg med flag og faner fra forskellige foreninger, organisationer, institutioner, ungdomskorps og skoler m.v. vil blive ført ind i kirken under præludiet. Gudstjenesten forestås af sognepræst Heidi Bisgaard med kirkens organist Christoffer Steffansen og kirkesanger Lars Hastrup. Randers Marinehjemmeværnsorkester medvirker. - Det er gratis at deltage.


Billede fra en tidligere Valdemarsfest i Ebeltoft Kirke.
Efter Gudstjenesten marcherer Faneborgen m.fl. efter Marinehjemmeværnsorkestret ad ruten Overgade-Torvet-Nedergade - Havnevej til Ebeltoft Marineforening, hvor anden del af Valdemarsfesten afholdes. Her vil der være velkomst, fællesange, og uddeling af flag og faner til foreninger og institutioner, der har søgt om sådanne. Som noget ekstra festligt vil der blive faneindvielse af Lokalkomitéens egen, nye fane, hvor de tre obligatoriske søm skal slås i for h.h.v. HM Dronningen, Fædrelandet og Danmarks-Samfundets lokalkomité.
De tre søm vil blive slået i af æresmedlem af Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Hans Helligsø, sognepræst Heidi Bisgaard og æresmedlem af Ebeltoft Marineforening, Christian Koudal.

Der bliver underholdning ved Randers Marinehjemmeværnsorkester, igen under ledelse af dirigent Arne Jespersen, og festtale ved formanden for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, politikommissær (P) Paul Erik Nielsen.

Den officielle del afsluttes med, at Randers Marinehjemmeværnsorkester spiller "I Danmark er jeg født" efterfulgt af fællessangen "Danmark nu blunder den lyse nat".

Der vil i Marinestuen kunne købes kaffe med brød samt andre fornødenheder.

Danmarks-Samfundets lokalkomité byder alle velkommen til denne "Dannebrogs fødselsdagsfest" og håber, at rigtig mange vil deltage, både i kirken og efterfølgende ved Marinestuen. Alle ungdomskorps, foreninger, organisationer og institutioner m.v., der har en Dannebrogsfane opfordres til at møde ved Ebeltoft Kirke og deltage i faneborgen.

De økonomiske midler til de årlige uddelinger af flag og faner til ungdomskorps og foreninger m.v. kommer fra salget af de små Valdemarsflag, der sælges på dagen, hvilket jo gerne skulle være med til at sikre næste års uddelinger i Syddjurs. Hvis man vil række en hjælpende hånd til dette gode formål, er man så hjerteligt velkommen, og man bedes i så fald kontakte formanden for Danmarks-Samfundets Lokalkomité, Paul Erik H. Christensen.
Arrangementet i år gennemføres med økonomisk støtte fra Syddjurs Kommunes Kulturpulje.

Valdemarsfest i Ebeltoft begynder her kl. 19:
Ebeltoft Kirke
Grønningen 2
8400 Ebeltoft
www.ebeltoftkirke.dk

Kilde: Ebeltoft Kirke.

Bjarke.


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam